Należyte wykonanie umowy – kontraktu

Twoja oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Oznacza to, że będziesz podpisywał za kilka dni umowę. Wiąże się to również z obowiązkiem wniesienia zabezpieczenia w tym samym czasie.

Możesz to zrobić w formie gotówki, jednak wtedy zamrażasz swoje środki, które
będą potrzebne na realizację umowy, z reguły na kilkanaście miesięcy.

Zabezpieczenie należytego wykonania
umowy wynosi 5-10% wartości kontraktu brutto.

Taki rodzaj poręczenia
wnosi się na cały okres realizacji umowy. Jeżeli przedłużasz prace lub
zmieniasz kwotę kontraktu, wystarczy zmienić poręcznie poprzez wprowadzenie
aneksu.

Wniosek


    Administratorem Państwa danych osobowych jest wadiapomorskie.pl, tel: +48 58 320 34 05, e-mail: wadia@prfpk.pl. Państwa dane będą przetwarzane w celu obsługi wysłanego zapytania i tak długo, jak to konieczne do obsługi tego zapytania. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Mogą Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania. Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.