O nas

Wadiapomorskie.pl

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. powstał w 2001 roku w ramach realizacji strategii rozwoju Województwa Pomorskiego. To instytucja Samorządu Województwa Pomorskiego i największy fundusz poręczeniowy na Pomorzu.

Celem działania Funduszu jest wspieranie przedsiębiorców z segmentu MSP w zakresie zwiększania dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania, poprzez udzielanie poręczeń kredytów, pożyczek, leasingów i wadiów przetargowych.

Aktywna polityka poręczeniowa Funduszu pozwala na tworzenie partnerskich kontaktów pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym oraz instytucjami otoczenia biznesu w zakresie wsparcia wszelkich działań rozwojowych sektora MSP, w tym również przeciwdziałaniu bezrobociu na terenie Pomorza. Działalność poręczeniowa Funduszu przyczyniła się do utworzenia lub utrzymania ponad 9 tys. miejsc pracy na Pomorzu. W okresie działalności z naszego wsparcia skorzystało ponad 3 tys. pomorskich firm.

cons009
cons023
Nasi udziałowcy

Fundusz powstał z inicjatywy Samorządu Województwa Pomorskiego, Agencji Rozwoju Pomorza S.A. i Gminy Miasta Gdynia.

Obecnie udziałowcami Funduszu są również: Gmina Miasta Gdańska, Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz 10 jednostek samorządu terytorialnego – miast, powiatów, gmin województwa pomorskiego, podmioty – które dają gwarancję bezpieczeństwa oraz wiarygodności podejmowanych przez Fundusz działań na rzecz zintegrowanego i efektywnego mechanizmu wsparcia finansowego pomorskiej przedsiębiorczości.

Skontaktuj się! Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie nowego projektu.