Poręczenie wadium

Chcesz wziąć udział  w przetargu? Nie zamrażaj gotówki zainwestuj w rozwój.

Dzięki wykorzystaniu wadium w formie poręczenia, zyskujesz możliwość dysponowania swoimi środkami przeznaczonymi na wpłatę wadium.  Dzięki temu masz szanse udziału w wielu przetargach jednocześnie. Dostęp do runku przetargowego dzięki naszej kompletnej ofercie pozwoli na dalszy niezakłócony rozwój Twojej firmy.

Szybkie poręczenie z pakietem wadialnym do 1 mln zł

Formularz kontaktowy

Dokumenty do pobrania

FORMULARZ KONTAKTOWY


    Administratorem Państwa danych osobowych jest wadiapomorskie.pl, tel: +48 58 320 34 05, e-mail: wadia@prfpk.pl. Państwa dane będą przetwarzane w celu obsługi wysłanego zapytania i tak długo, jak to konieczne do obsługi tego zapytania. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Mogą Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania. Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

    *Na podstawie art. 45 ust. 6 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (z późniejszymi zmianami) Prawo zamówień publicznych uczestnik przetargu występujący w roli Wykonawcy, może wnieść wadium w formie poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z późn. zmianami).