Usunięcie Wad i Usterek

Jest to najdłużej trwający proces zamrożenie gotówki. Ten rodzaj gwarancji wnosi się na cały okres zabezpieczający roszczenia z tytułu rękojmi (gwarancji).

Według Kodeksu Cywilnego trwa on 60 miesięcy, czyli 5 lat. Jednak coraz więcej Wykonawców deklaruje okres 96 miesięcy, czyli 8 lat, a nawet dłuższy.

Wniesienie zabezpieczenia w formie poręczenia, jest tutaj wyjątkowo opłacalny. Zamrożenie gotówki na tak długi okres jest dość ryzykowne a także powoduje realną utratę wartości pieniądza – inflacja).

Wysokość kaucji rękojmi to średnio 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Poręczenie usunięcia wad i usterek możesz wnieść po otrzymaniu protokołu odbioru.

Wniosek


    Administratorem Państwa danych osobowych jest wadiapomorskie.pl, tel: +48 58 320 34 05, e-mail: wadia@prfpk.pl. Państwa dane będą przetwarzane w celu obsługi wysłanego zapytania i tak długo, jak to konieczne do obsługi tego zapytania. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Mogą Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania. Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.